Profil na Facebook
Polecany psychoterapeuta Anna Suligowska

Specjalizacja

Ofertę kieruję zarówno do osób poszukujących krótkoterminowej pomocy psychologicznej, wsparcia w sytuacjach kryzysowych, konsultacji bądź diagnozy psychologicznej, jak też do osób pragnących podjąć psychoterapię indywidualną, terapię par lub terapię rodzinną. Głównie opieram moją pracę na podejściu systemowym

Celem, który chcę osiągnąć jest poprawa funkcjonowania i zadowolenie z codziennego życia moich pacjentów. Może się to odbywać na wiele sposobów, między innymi poprzez: lepsze rozumienie własnych dylematów i konfliktów, refleksję nad podejmowanymi decyzjami i zachowaniem, zmianę sposobu komunikacji z innymi i nawiązywanie bardziej satysfakcjonujących relacji (np.: możliwość dostrzegania i realizowania własnych potrzeb a także respektowania potrzeb innych osób), modyfikację sposobu postrzegania otaczającego świata (w tym głębszą refleksję nad znaczeniem spotykających nas doświadczeń i intencji otaczających nas osób), zwiększenie zdolności kontrolowania własnych impulsów, a także zmianę w zakresie przeżywanych emocji.

Równocześnie od 2007 prowadzę gabinet psychoterapii,w którym konsultuję, diagnozuję i leczę młodzież oraz dorosłych. W swojej pracy wykorzystuję metody terapii systemowej. Swoją pracę kliniczną poddaję stałej superwizji. W życiu prywatnym jestem szczęśliwą kobietą, mamą i partnerką.

Oferta terapeutyczna w Gdyni

Spotkania konsultacyjne:

Służą ogólnemu określeniu tego, co zgłaszająca się osoba, czy też para chciałaby osiągnąć. Spotkania konsultacyjne zwykle obejmują przeprowadzenie wywiadu dotyczącego obecnej sytuacji, a także przeszłości. Dzięki wstępnej diagnozie przez rozpoznanie trudności i oczekiwań oraz określenie celów możliwy jest wybór optymalnego rodzaju pomocy. Polecany psychoterapeuta z profesjonalnym podejściem pozwala na skuteczne leczenie i powrót do pełni zdrowia wszystkich naszych pacjentów.

Terapię indywidualną proponuję młodzieży i dorosłym:

 • pragnącym lepiej zrozumieć wewnętrzne konflikty i dylematy, które mogą utrudniać podejmowanie decyzji i działanie,
 • zainteresowanym zmianą swojego życia, własnym rozwojem, samopoznaniem i rozwijaniem twórczych możliwości,
 • mającym trudności w radzeniu sobie ze stresem, odczuwającym jego negatywne skutki oraz nie potrafiącym przystosować się do zmian w życiu,
 • szukającym wsparcia psychologicznego w trudnych sytuacjach życiowych i kryzysach,
 • napotykającym trudności w pracy, szkole, czy środowisku społecznym,
 • doświadczającym poczucia przygnębienia, depresji, niechęci do życia lub borykających się z bolesnymi utratami (a także cierpiącym na inne zaburzenia nastroju),
 • mającym problemy z koncentracją uwagi, doświadczającym trudności w funkcjonowaniu pamięci,
 • przeżywającym niepokój, lęk, doświadczającym obsesyjnych myśli,
 • cierpiącym na zaburzenia snu, takie jak bezsenność, koszmary nocne,
 • przeżywającym poczucie braku sensu życia, wątpliwości i konflikty dotyczące dotychczas uznawanych wartości,
 • mającym trudności z nawiązaniem i podtrzymywaniem bliskich relacji a także budowaniem satysfakcjonujących związków partnerskich,
 • przeżywającym dolegliwości fizyczne o niewyjaśnionej medycznie przyczynie, takie jak kołatanie serca, ucisk w klatce piersiowej, bóle brzucha, napady duszności, i innych określanych przez specjalistów jako psychosomatyczne lub nerwicowe,
 • cierpiącym z powodu problemów z odżywaniem, takich jak anoreksja, bulimia, czy otyłość,
 • mającym trudności w codziennym życiu wynikające z zaburzeń określanych przez specjalistów jako zaburzenia osobowości
 • doświadczającym innych trudności natury psychicznej.

Sesje terapeutyczne odbywają się zwykle raz lub dwa razy w tygodniu i trwają 50 minut.

Terapia par/małżeńska jest skierowana do osób:

 • pragnących podnieść satysfakcję ze swojego związku, lepiej rozumieć wzajemne potrzeby,
 • przeżywających konflikty i kryzysy w związkach partnerskich/małżeńskich,
 • mających trudności ze wzajemnym zaufaniem lub brakiem zainteresowania sobą,
 • mających problemy seksualne lub trudności z poczęciem dziecka,
 • zmagających się z dużą zmianą sytuacji życiowej,
 • pragnących z innych przyczyn poprawić swoje funkcjonowanie lub rozwiązać napotykane w codziennym życiu trudności.

Sesje terapeutyczne trwają 60 minut, spotkania odbywają się z częstotliwością raz na dwa tygodnie

Umów wizytę